Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

www.narzedziowo.eu

1.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest:

Firma P.H.U. Electric Tech Innovation Krzysztof Chojnacki z siedzibą w 83-130 Pelplin ul. Dąbrowskiego 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Regon: 363491525, nr NIP: 5921816423 działający na platformie sprzedażowej pod adresem: www.narzedziowo.eu

2.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.

3.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. a i b będą przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz kontakt z Usługobiorcą w przedmiocie towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę.

4.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. c – f, będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Usługodawcę i składania przez Usługobiorcę reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;

5.

Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:

1)

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)

innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6.

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych dotyczy:

a)

danych niezbędnych do przesyłania Newslettera:

adresów email,

imienia (opcjonalnie);

b)

danych niezbędnych do przesyłania informacji przez Formularz kontaktowy

adresów email;

c)

danych identyfikacyjnych klienta przy zakładaniu konta w sklepie internetowym

imienia i nazwiska,

adresu do korespondencji,

adresu email,

numeru telefonu,

loginu,

hasła,

w przypadku firmy :

nazwy firmy oraz NIP,

innych danych wskazanych przez klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury;

  1. d) danych identyfikacyjnych niezbędnych do zgłoszenia reklamacji na Formularzu Zgłoszeniowym Zgłoszenia gwarancyjnego:

imienia i nazwiska,

adresu do korespondencji,

numeru telefonu,

adresu email,

Zgłoszenia reklamacyjnego (rękojmi):

imienia i nazwiska,

adresu do korespondencji,

numeru telefonu,

adresu email,

numeru konta bankowego;

7.

Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8.

Dane Usługobiorcy przetwarzane będą:

a)

w przypadku usługi, o której mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. a

– do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez

Usługodawcę;

b)

w przypadku usługi, o której mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. a

– do momentu zakończenia kontaktu w sprawie zgłoszonej w formularzu kontaktowym;

c)

w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. c - f przez okres istnienia konta w ramach usług bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy

9.

Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10.

Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.

W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli Firmą P.H.U. Electric Tech Innovation Krzysztof Chojnacki z siedzibą w 83-130 Pelplin ul. Dąbrowskiego 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Regon: 363491525, nr NIP: 5921816423. Pod nr telefonu 536981552 lub iod@narzedziowo.eu

Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,

2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.

 

Zabezpieczenie danych osobowych klientów:

Firma P.H.U. Electric Tech Innovation Krzysztof Chojnacki z siedzibą w 83-130 Pelplin ul. Dąbrowskiego 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Regon: 363491525, nr NIP: 5921816423 zabezpiecza dane swoich klientów przez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz szyfrowanego połączenia za pomocą certyfikowanego połączenia SSL.

Dostawy towarów – wysyłkowa sprzedaż wraz z dostawą za pośrednictwem firm kurierskich.

Dostawy towarów zakupionych w sklepie www.narzedziowo.eu odbywają się wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich za wyjątkiem sytuacji, w których klient decyduje się na odbiór osobisty towarów w siedzibie firmy.

Dostawy towarów wiążą się z przekazaniem firmom kurierskim danych klientów dokonujących zakupów w sklepie www.narzędziowo.eu. Jeżeli klient nie wyrazi zgodny na udostępnianie swoich danych firmom transportowym które obsługują dostawy towarów transakcja sprzedaży za pośrednictwem platformy www.narzedziowo.eu nie będzie mogła być zrealizowana.

Przekazywane dane firmom spedycyjnym:

Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy

Adres dostawy

Adres email

Numer telefonu.

Firma P.H.U. Electric Tech Innovation Krzysztof Chojnacki z siedzibą w 83-130 Pelplin ul. Dąbrowskiego 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Regon: 363491525, nr NIP: 5921816423 nie udostępnia danych swoich klientów osobom trzecim ani osobom nieupoważnionym.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl